Følg oss på Facebook 404 38 052
Besøksadr: Leirvikflaten 3, 5179 Godvik, 3.etg. Postadresse: PB 2409 Drotningsvik, 5834 Bergen

Søknadsskjema OK AMB

Ønsker du å bli lærling eller lærekandidat gjennom vårt opplæringskontor, kan dette gjøres på følgende måte:

a) Søk via din skole (snakk med rådgiver eller kontaktlærer).

b) Søk via din arbeidsgiver eller NAV (snakk med din nærmeste overordnede/NAV-kontakt).

c) Søk på eget initiativ.

 Last ned søknad her..

Fyll ut søknaden og send den til:

Opplæringskontoret AMB Hordaland

Postboks 2409 Drotningsvik, 5834 Bergen