Følg oss på Facebook 404 38 052
Besøksadr: Dalhaugene 2, 5153 Bønes

Overgang fra skoleelev til arbeidslivet

Som lærling/lærekandidat går du fra å være skoleelev til å bli midlertidig ansatt i en lærebedrift. Overgangen kan av mange oppleves å være stor, men du har mange støttespillere rundt deg som vil hjelpe deg med å lykkes.

Som lærling/lærekandidat vil du få tilgang til OLKWEB, som er et databasert loggføringsverktøy. Der vil du kunne føre inn alt du gjør/lærer underveis i læreløpet, og du kan følge din egen progresjon på veien mot fagbrev/kompetansebevis.