Følg oss på Facebook 404 38 052
Besøksadr: Leirvikflaten 3, 5179 Godvik, 3.etg. Postadresse: PB 2409 Drotningsvik, 5834 Bergen

Nyttige linker

Her finner du linker til diverse instanser og nyttige linker:

Vigo: https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo

Statens Lånekasse for utdanning: https://www.lanekassen.no/

Finn lærebedrift: https://utdanning.no/finnlarebedrift

Lærlingløftet http://lærlingløftet.no/faq/

Opplæring i bedrift (Hordaland Fylkeskommune): http://skole.hfk.no/nn-NO/utdanning/opplaring-i-bedrift/

Buss/bybane/ferje: https://www.skyss.no/

Togruter: https://www.nsb.no/