Følg oss på Facebook 404 38 052
Besøksadr: Dalhaugene 2, 5153 Bønes

Lærling

Hva er forskjellen på en lærling og en lærekandidat?

En lærling skal nå alle målene i læreplanen, men lærekandidaten sikter mot arbeidsoppgaver innenfor en begrenset del av læreplanen. Variasjonene kan være store fra elev til elev. Noen kan oppnå alle målene i VG3 læreplanen, medan nokon kan ha en måloppnåelse på eksempelvis 50%. Det er mulig å gjøre om en opplæringskontrakt til ein lærekontrakt og omvendt undervegs i læreløpet. (kilde: www.hfk.no)

Utdrag fra opplæringslova, les mer her..

 

Ønsker du mer informasjon om lærekandidatordningen, les mer her..