Følg oss på Facebook 404 38 052
Besøksadr: Dalhaugene 2, 5153 Bønes

Siste nytt om koronaviruset fra Vestland Fylke

Vi anbefaler dere til å følge med på Vestland fylke og Nav sine sider for å få med siste nytt. Myndigheten har gjort grep for at lærlinger og lærekandidater også skal få lønn under permisjon. Pr i dag er det 20 dager, men ting kan endre seg så følg med eller kontakt Nav. Husk at dere må søke dagpenger etter at bedriften har sendt permitteringsvarsel. 

Ønsker dere alle en Koronafri tid 

https://www.vestlandfylke.no/om-oss/beredskap/korona/