Følg oss på Facebook 404 38 052
Besøksadr: Dalhaugene 2, 5153 Bønes

Om oss

OK AMB ble stiftet desember 2014, og etablert som prosjektsamarbeid mellom attføringsbedriftene og opplæringsavdelingen ved Hordaland fylkeskommune (prosjektår 2015).
OK AMB har siden januar 2016 vært i full drift, og har 9 eierbedrifter (AMB Hordaland) ALF, Beredt, Fretex vest, Gløde, Hardanger AKS, Kveik, Odda Produkt, Opero, Trigger
                                       
OK AMB er et supplement til øvrige opplæringskontor, samt en samarbeidskanal for alle arbeidsmarkedsbedriftene i Hordaland. Vårt konsept er å tilby opplæring for både lærlinger og lærekandidater, som har behov for et tilrettelagt læreløp.
OK AMB dekker hele Hordaland fylke.