Følg oss på Facebook 404 38 052
Besøksadr: Dalhaugene 2, 5153 Bønes

Vil du bli støttebedrift?

Bedrifter, lag, organisasjoner, m.v, kan inngå avtale om støttemedlemskap i opplæringskontoret.

Støttebedrifter har ingen forpliktelse om å gi opplæring og/eller inngå lærekontrakter, men bidrar med sin kontingent til å opprettholde opplæringskontoret og vårt arbeid med lærlinger og lærekandidater.

Støttemedlemmer betaler en årlig kontingent fastsatt av årsmøte.

Støttebedriftene får navn, logo og webadesser publisert her på denne siden.