Følg oss på Facebook 404 38 052
Besøksadr: Dalhaugene 2, 5153 Bønes

Tettare samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Publisert: 21/Sep/2016

Eitt av regjeringas hovudmål for yrkesfagløftet er å få til eit tettare samarbeid mellom vidaregåande opplæring og arbeidsliv, så arbeidslivet får den fagkompetansen det er behov for og ungdomen får utnytta evnene sine gjennom fag- og yrkesopplæringa.

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/innsiktsartikler/yrkesfagloftet/skole-og-arbeidsliv/id2466599/


DEL DENNE SAKEN