Følg oss på Facebook 404 38 052
Besøksadr: Leirvikflaten 3, 5179 Godvik, 3.etg. Postadresse: PB 2409 Drotningsvik, 5834 Bergen

Hankar inn ungdom før dei droppar ut

Publisert: 21.03.2016 10:13

Eit nytt og heilt spesielt opplæringskontor hjelper ungdom som treng ekstra tilrettelegging til å fullføra ei fagutdanning.

Les mer

Tettare samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Publisert: 21.09.2016 18:43

Eitt av regjeringas hovudmål for yrkesfagløftet er å få til eit tettare samarbeid mellom vidaregåande opplæring og arbeidsliv, så arbeidslivet får den fagkompetansen det er behov for og ungdomen får utnytta evnene sine gjennom fag- og yrkesopplæringa.

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/innsiktsartikler/yrkesfagloftet/skole-og-arbeidsliv/id2466599/

Les mer

Utvider tilbudet for de som faller fra i skolen

Publisert: 30.08.2016 16:02

OK AMB var måndag 22. august på bedriftsbesøk hos Oddaprodukt AS.

http://www.hardanger-folkeblad.no/odda/nav/utdanning/ofte-kan-det-vare-vanskelig-a-skaffe-seg-dokumentert-arbeidserfaring-og-det-er-dette-vi-kan-bidra-med/s/5-22-58480

 

Les mer

Går du på 10. trinn og lurer på om du skal velge s

Publisert: 12.12.2016 14:10

Går du på 10. trinn og lurer på om du skal velge studiespesialisering eller yrkesfag?

Osloskolen har laget en film som viser likheter og forskjeller mellom de to utdanningsløpene.

Se filmen her: https://vimeo.com/194002749

 

Les mer